21.03.2023.

Šodien, 21.martā, skolēnu pašpārvaldes aktīvie dalībnieki, 9.klases skolēni Henriks Kokins, Laine Lazdiņa-Vilčuka un Valts Kārkliņš aizvadīja nodarbībām, uzdevumiem, saliedēšanas spēlēm un lekcijām bagātu dienu. 🤩
Jaunieši piedalās trīs dienu ilgās mācībās “Kontakts”, kas ir iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam un tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.
Mācību laikā tiks nostiprināta komunikācija starp skolu pašpārvaldēm, veicināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, sekmēta izpratnes veidošana par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējam grupām un to iesaisti projektā, veicināta aktīva un sistemātiska pašpārvaldes darbība izglītības iestādē, ģenerētas skolu pašpārvalžu iniciatīvu idejas, izstrādāti un prezentēti pašu skolēnu veidotie projekti.
Pēc mācībām mūsu fantastiskā komanda – Laine, Valts, Henriks un pārējā skolēnu pašpārvalde, būs soli tuvāk projekta realizācijai, pretendējot uz 1200 eiro atbalstu projekta īstenošanai no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Izglītības un zinātnes ministrijas🤞🤞🤞
Šīs dienas enerģiskās aktivitātes noslēdzās ar interesantu pieredzes un dzīvesstāstu vakaru, bet rīt mums priekšā svarīgs uzdevums – sāksim ģenerēt sava projektu idejas!
Lai jauniešiem veicas! 🙂
Skolēnu pašpārvaldes konsultante, Baiba Liepiņlauska

Galerija