22.04.2024.

Ja kaut kas ļoti aizrauj, tas jāatkārto! 🤩 17.aprīlī programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros Birzgales pamatskolā atkārtoti viesojās fantastiskās mākslinieces, kuras skolēniem parādīja latviešu tautasdziesmas no nedaudz cita skatu punkta – ebru gleznošanas mākslas tehnikas apvītas ❤️
2.,3.,4.,5. un 9.klašu skolēni iejutās īstu mākslinieku ādā un radīja brīnumskaistus darbus! Īpaši liels prieks par to, ka mums pievienojās arī bērnudārza “Pētnieku” grupiņa 👏🙂 Mazajiem ķipariem ļoti, ļoti labi izdevās!

Galerija