24.02.2023.

Birzgales pamatskolā ir daudz dziedātgribošu bērnu un jauniešu. Nevienam netiek atteikts, kurš grib un cenšas attīstīt savu muzikālo dzirdi un vokālās prasmes. Mūsu skolā regulāri mēģinājumi notiek 1.-4.klašu korim ”Sapnītis” un 5-.9.klašu korim, kas, apvienojoties ar Ķeguma vidusskolas dziedātājiem, ir Ķeguma vidusskolas un Birzgales pamatskolas apvienotais 5.-12.klašu koris ”Infinitum”. Patreiz notiek aktīva gatavošanās koru skatēm, kas notiks 27.aprīlī Ogrē.  Vēlu prieku, uzcītību un izturību mēģinājumos!

 

Mūzikas skolotāja Sandra Siliņa

Galerija