02.05.2023.

27.05.2023. notika Ogres novada koru skate. No Birzgales pamatskolas uz skati devās 45 skolēni – 1.-4. klašu koris ”Sapnītis” un Ķeguma vidusskolas un Birzgales pamatskolas apvienotais 5.-12.klašu koris ”Infinitum”. 🎼
Esam pateicīgi sirsnīgajai un profesionālajai žūrijai, kas mūsu kolektīvus augstu novērtēja – abi kolektīvi ieguva I pakāpes diplomus. 🤩
Paldies Ķeguma skolas skolotājai Lienei Seržantei un mūsu koncertmeistarei Inesei Martinovai, kuras padoms un skats no malas vienmēr ir vērtīgs. 🥰
Birzgales pamatskolas koros var dziedāt VISI, kas grib dziedāt, kas grib attīstīt savu muzikālo dzirdi un vokālās prasmes. Korī mācās sevi disciplinēt, mācās rēķināties ar kolektīvu un mācās savu balsi saklausīt kopā ar citām balsīm. Liels PALDIES katram kora dziedātājam, par regulāro darbu, par vēlmi sevi muzikāli izglītot! PALDIES koristu vecākiem, kuri atbalsta un mudina savus bērnus pievērsties kora dziedāšanas mākslai, jo tas jau ir sākums, lai vēlāk pievienotos kā dziedātājs Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem Mežaparka lielajā estrādē, kas šogad jau svinēs 150. gadadienu 🌼
Koru vadītāja, skolotāja Sandra Siliņa

Galerija