14.05.2024.

“Mums ticis viszilākais ezers
Un visrudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.”
(Laimonis Vāczemnieks)
3.maijā skolēni, pedagogi un darbinieki vienojās sirsnīgā un patriotiskā “Baltā galdauta” svētku svinēšanas dienā! 🇱🇻

Galerija