14.04.2023.

12.aprīlī 6.klases skolnieces – Dārta Zeinvalde, Halianna Bašena, Evelīna Māliņa un Sanija Lauberte,devās uz Ogres Valsts ģimnāziju un piedalījās angļu valodas konkursā “Merry – Go – Round”. Konkursā piedalījās komandas no 14 Ogres novada skolām. Sacensības bija gana spraigas, katram uzdevumam tika dotas 7 minūtes. Konkursā bija jāparāda dažādas valodas prasmes, gan skaidrojot vārdus, gan sacerot dzejoli, gan minot mīklas un pildot arī cita veida uzdevumus. Paldies meitenēm, par drosmi piedalīties un aizstāvēt savas skolas godu!

Galerija