22.03.2023.

Šodien tika aizvadīta otrā mācību diena iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros 😉
Varētu teikt – atbildīgākā diena, jo, paralēli saliedēšanas aktivitātēm, pašpārvalžu stipro un vājo pušu analīzes, dažādiem pieredzes stāstiem un “Labās prakses” piemēriem, dalībnieki tika sīki iepazīstināti ar iniciatīvas “Kontakts” nolikumu, vajadzību un problēmu analīzi 👍
Pēc metodisko materiālu, pieteikuma, dažādo veidlapu un nolikuma izpētes, mūsu aktīvā grupa – Laine, Valts un Henriks, ķērās pie prioritāšu un problēmu analīzes, ideju ģenerēšanas un lēnām sāka “būvēt” mūsu pašpārvaldes projektu! 🤯
Vēl priekšā daudz darba, bet svarīgākais jau ir panākts – jaunieši spēj saskatīt, aktualizēt problēmas un meklē tām risinājumus!
Esam jau soli tuvāk! 💪

 

Galerija