02.10.2023.

Miķelītis arti gāja
Ar dzeltenu kumeliņu,
Līze nesa launadziņu
Dziedādama, smaidīdama!

Raibi un grezni darbi tika gatavoti par godu Miķeļdienai. Bērnu radošumam nav robežu!

Paldies par atsaucību!

Skolotājas Nataša un Baiba

Galerija