20.09.2023.

19.septembrī, skaistā, rudenīgā rītā, 5. un 6.klases aizvadīja sociālo zinību un vēstures stundas brīvā dabā, pētot Birzgales pagasta kultūrvēsturiskos pieminekļus.

Mācību ekspedīcijas laikā apmeklējām Lindes muižas drupas, parku un atjaunotos vārtus. Muzeja “Rūķi” vadītāja Laila Krastiņa mums atklāja vairākus interesantus faktus par Lindes parka terasēm, pagrabiem, savdabīgajām liepām un greznajiem vārtiem. Apskatījām arī vēstures liecības par Lindes muižas sākotnējo izskatu.

Pēc muižas iepazīšanas, izpētījām arī Robežkroga un Dīriķupītes piemiņas vietas un devāmies uz Andreja Pumpura dzimto māju vietu, kur aplūkojām tur uzstādīto pieminekli “Ķēdes debesīs”.

Mācību stundas noslēdzām, malkojot siltu tēju un kavējoties sarunās par redzēto un dzirdēto!

Sociālo zinību un vēstures skolotājas Inta un Baiba

Galerija