16.02.2023.

Jau trešo mācību gadu 4.klases skolēni, mācoties par vienkāršajiem mehānismiem, veido bērnu rotaļu laukuma modeli. Jāteic, ka modeļu veidošanai ir liela nozīme mācību procesā, jo skolēnam ir jāiepazīst teorija tik dziļi, kamēr izprot to un rodas tēli no reālās dzīves. Šajā procesā skolēns nostiprina zināšanas, rodas labāka izpratne par vienkāršo mehānismu darbību. Kad sāku rosināt skolēnus veidot modeļus, sapratu, cik atšķirīgi skolēni domā. Atšķirīgi ir rezultāti pa mācību gadiem, atšķirīgs ir darbu izpildījums un kvalitāte. Domāju, ka šāda prakse ir vajadzīga, jo skolēni labāk saprot mācīto, saistot to ar sev labi zināmām lietām. Modeļus veidojam arī citās klašu grupās, bet tieši 4.klasē rodas plašāks priekšstats par modeļa veidošanas nozīmi mācību tēma apguvē. Domāju, ka skolēns var saprast to, ko pazīst, un tas, ko nepazīst, viņam vienkārši aiziet gar ausīm.

Dabaszinību skolotāja Inta

Galerija