15.12.2022.

14. decembrī Birzgales mūzikas skolā notika skolotāju Antras Cukermanes, Jekaterinas Dribases Jakušonokas un Laimoņa Paukštes audzēkņu koncerts. Koncertā piedalījās jaunie pianisti, blokflautiste, klarnetiste, saksofoniste, trompetisti, mežradznieks un eifonisti. Dzirdējām solo priekšnesumus, ansambļu spēli un pūtēju orķestra priekšnesumā – Ziemassvētku dziesmas.

Galerija