10.04.2024.

Skaistā pavasara dienā, 9.aprīlī Ogrē notika skate 1.-4.klašu un vidusskolu koriem🌺
Satraukti, bet priecīgi uz skati devās arī Birzgales pamatskolas 1.-4.klašu koris ”Sapnītis” skolotājas Sandras Siliņas un koncertmeistares Ineses Martinovas vadībā. Daudziem tā bija pirmā lielā uzstāšanās pieredze ārpus Birzgales lielā, gaišā koncertzālē. Bijām ļoti priecīgi, ka mūsu skanīgo dziedāšanu, centību, smaidus žūrija novērtēja ar 1.pakāpes diplomu!🤩🥇
Paldies katram dziedātājam, kas regulāri nāca uz kora mēģinājumiem un tā sevi muzikāli un emocionāli ir attīstījuši, guvuši skatuves pieredzi, kora draugus.
Paldies vecākiem par atbalstu. 🥰
Lai skanīgas balsis turpmākos koncertos!

Galerija