2.- 9. klasē

1. Piesaki savu bērnu skolai jebkurā darba dienā, zvanot uz kontaktu sadaļā norādītajiem telefona numuriem vai rakstot uz e-pastiem.

Direktora vietniece mācību darbā vai direktors vienosies ar Jums par klātienes vai tiešsaistes tikšanos.

Uz tikšanos var izdrukāt un aizpildīt zemāk pievienoto iesniegumu.

Iesniegums par uzņemšanu skolā
2. Skolēna, vecāka/-u/ aizbildņa/-u tikšanās ar direktoru vai direktora vietnieci, kuras laikā:
  • izprot nepieciešamos atbalsta mehānismu orientējoties uz bērna vajadzībām;
  • iepazīstina ar skolas vidi;
  • iepazīstina ar klases audzinātāju.
3. Reģistrē bērnu izglītības iestādē. Līdzi nepieciešams:
  1. Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase);
  2. Bērna dzimšanas apliecības oriģināls;
  3. Pedagoģiski medicīniskās komisijas vai citu ārstu – speciālistu atzinums (ja attiecināms);
  4. Pēdējais sekmju izraksts vai liecība no iepriekš apmeklētās izglītības iestādes.

Uz tikšanos Birzgales pamatskolā! 

 

Skolnieces botāniskajā dārzā