Skolēnu pašpārvaldes rīkotā labdarības akcija “Dāvā prieku un kādu mazu nieku”

01.12.2023. – 20.12.2023.

09:00

Birzgales pamatskola