Dalība pasākumos

Līdztekus ikdienas izzinošajam mācību procesam, Birzgales pamatskolas skolēni ļoti aktīvi piedalās dažādos konkursos, skatēs, interaktīvajās mācību stundās, radošajās darbnīcās, tematiskajās pēcpusdienās, meistarklasēs, u.c. pasākumos.

Ārpusstundu pasākumi saliedē klašu kolektīvus, kā arī visus skolas skolēnus, vecākus un, protams, arī pedagogus.

Šajā mājaslapas sadaļā Jūs varat aplūkot dažādu pasākumu aprakstus un tiem pievienotās galerijas.