Kokapstrādes pulciņš

Skolotājs: Ilmārs Priekulis

Klašu grupa: 2.-6.klase

Programmas īstenošanas mērķis:

 Apgūt praktiskas un teorētiskas iemaņas darbā ar instrumentiem un elektriskajām iekārtām. Apgūt drošības notikumus strādājot ar instrumentiem. Radīt un izgatavot dažādus koka priekšmetus. Iemācīties cienīt savu un citu darbu, saudzīgi un atbildīgi izturēties pret darba vidi.

Programmas sasniedzamie rezultāti:

Tiek attīstīta skolēna loģiskā domāšana, kā arī uzlabojas skolēnu attieksme pret apkārtējo vidi un citu radītiem darbiem. Skolēni prot darboties ar kokapstrādes instrumentiem un var izgatavot vienkāršus izstrādājumus, kuri būs noderīgi sadzīvē.