Birzgalē Metenis tiekas ar “māsīcām”

  Pirmdien, 11. februārī interesanta starpkultūru un tautas tradīciju izzināšana notika Birzgales pamatskolā. Latviešu, krievu un angļu valodas skolotāju ierosmei – svinēt Meteņus pievienojās pārējie pedagogi, protams, skolas audzēkņi un arī viņu vecāki. Brīvdienās teju katrā mājā tika ceptas pankūkas un pagrabā sameklēts gardākais ievārījums. Arī skolas

Lasīt vairāk...

Daiļlasīšanas konkurss

   2009.gada 25.februārī Birzgales pamatskolas zālē notika Daiļlasīšanas konkurss sākumskolas 1.-3.klasēm „Skani, mana valodiņa!”. Skolēni sagatavoja 3-5 pantiņus garu dzejoli, kas būtu vecumposmam atbilstošs. Brīvā izvēle deva iespēju skaitīt dzejoļus, kas pašiem ļoti patīk.

Lasīt vairāk...

Ēnu diena

ESF 14 20 bez malam

IMG 8065Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

lasīt vairāk...

Motivējošās sarunas

Sestdien, 9. februārī, mēs, divas birzgalietes bijām gandarītas, ka laikus pieteicāmies Valsts izglītības satura centra  Speciālās izglītības nodaļas, Velku biedrības organizētajai konferencei „Motivējošas sarunas”. Ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalstu pasākums notika Ziedoņa zālē, kurā pulcējās 420 interesenti no visas Latvijas. 

lasīt vairāk...

Veselību veicinošas izglītības iestāde

 2016.gada 2.decembrī Slimību profilakses un kontroles centrs piešķīra skolai VESELĪBU VEICINOŠAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES statusu, jo skola bija izpildījusi visus atbilstošos kritērijus.

6000195494285 R 6000195494285 R 6000195494285 R

Projekts PuMPuRS

pumpurs midiIzglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību,

Lasīt vairāk...