Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

 vbcg

 

3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati

 Birzgales pamatskolas 5.-9.klašu skolēni apmeklēja interešu centrā Lielvārds nodarbības “3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati”. Nodarbībās noskaidroja, kas ir 3D datormodelēšana un kur to šodien pielieto. Skolēni paši iemēģināja roku telpiskajā modelēšanā, lai saprastu, ka izmantojot modernākās tehnoloģijas, šis process nav nemaz tik sarežģīts un, galvenais, tas ir aizraujoši! Un, protams, uzzināja, kas ir 3D printeris, aptaustīja to, iemēģināja darbībā un pafantazēja, ko ar tā palīdzību mūsdienās varam radīt.  

Iepazīstam zobratus darbībā ar LEGO

1.– 4. klases skolēni papildināja savas zināšanas par vienkāršajiem mehānismiem, pēc tam tos izmēģināja arī praktiski! Darbojoties ar LEGO, izprata zobratu darbību un to pielietojumu mūsu ikdienā. Bērni guva jaunu pieredzi un nostiprināja mācību stundās iegūtās prasmes.

 ESF PROJEKTS SAM 8.3.2. „PALIELINĀT ATBALSTU VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”

 
ESF projekts SAM 8.3.2. „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 ESF 14 20 bez malam

Projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.

 Informācija par projektu

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs

Sadarbības partneris : Ķeguma novada pašvaldība

Projektā iesaistītās arī Birzgales pamatskola

Īstenošanas laiks: 01.09.2017. – 31.05.2019.

Projekta mērķis:

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta aktivitātes skolā:

  1. Pedagoga palīgs 1.-9.klasei valodu jomā Daina Melnūdre
  2. Pedagoga palīgs 1.-9.klasei STEM un vides jomā Sanita Matrosova
  3. Mācību nodarbību cikls kompetenču centrā “Lielvārds” 2018./2019. mācību gada 2.semestrī
Pin It