Mācību programmas

1. Pamatizglītības programma

Izglītības programmas kods 21011111

 

2. Speciālās pamatizglītības programma

Izglītības programmas kods 21015611

 

3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem

Izglītības programmas kods 2115711

 

4. Pamatizglītības tālmācības programma

Izglītības programmas kods 21011114

4.1. Iesniegums nepilngadīgajiem audzēkņiem

4.2. Iesniegums pilngadīgajiem audzēkņiem

 

Mācību priekšmetu un stundu īstenošanas plāns 2020./2021.mācību gadam 1.-9. klasei

Pin It