BUKLETA „BIRZGALES PAMATSKOLA KĀDREIZ UN TAGAD” SAGATAVOŠANA

att2Jau sākot no septembra mēneša, pateicoties biedrības JADARA projektam „Nestāvi malā- EJ un DARI!”, Birzgales pamatskolas skolēnu grupa aktīvi darbojās, lai sagatavotu izdošanai bukletu 

„AR ATMIŅĀM- PAGĀTNĒ, AR CERĪBU- NĀKOTNĒ”

Birzgales pamatskola kādreiz un tagad

Buklets tapa projekta „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros.

Tika vākti materiāli gan par skolas vēsturi un pirmajiem dibināšanas gadiem, gan apkopotas bijušo un vēl esošo skolotāju atmiņas par Birzgales pamatskolu. Daudz laika tika pavadīts, lai izpētītu un atlasītu pēc radošās grupas skolēnu domām labākos un veiksmīgākos bērnu darbus pašreiz un pēdējo gadu laikā par mūsu skolu.

Iegūtie materiāli tika rūpīgi apkopoti, rediģēti, un tā tapa bukleta uzmetums, kas tika nosūtīts sagatavei uz izdevniecību.

Bukletu sastādīja, materiālus savāca un apkopoja 4. grupas jaunieši: Aleksa Bašena, Sindija Bramane, Veronika Prokofjeva, Anna Marta Skola, Kārlis Ruda, Edgars Ivaņenkovs, Eva Everita Elksnīte, Monta Vilcāne.

Ar nepacietību gaidīsim jauno bukletu!

Grupas mentore:  Mārīte Petrovska

20211012 150204

Pin It