Izmanto individuālās karjeras konsultācijas!

vvv

nnn

7.-9. klašu skolēniem un vecākiem ir iespējams saņemt individuālās karjeras konsultācijas. Pašizziņas testi, profesijas izvēle, izglītības jautājumi un citi aktuāli karjeras izvēles jautājumi.

Aktuāli tieši šobrīd, kad mācību ekskursijas, ēnu dienas, atvērto durvju dienas un citi klātienes karjeras attīstības atbalsta pasākumi nenotiek. Konsultācijas pieejamas gan klātienē, gan attālināti pēc iepriekšēja pieraksta e-klases pastā.

Artūrs Pērle

Pedagogs karjeras konsultants

Pin It