Titulbilde
Titulbilde

Birzgales pamatskola

Paldies Tev, skola mana,
Par to, ko Tu man devi,
Par to, kas būs vēl nākotnē!
Lai kādus ceļus dzīvē ietu es,
Tie vienmēr mājās atvedīs,
Tur mani gaidīs mani mīļie
Un skola - pati labākā!
(R.Pastars)

Aktualitātes

Izglītojošā nodarbībām par traumatisma profilaksi!

Izglītojošā nodarbībā par traumatisma profilaksi

8.klase dizaina un tehnoloģiju stundās

Vienvārdsakot – kolosāli!!!

Interesanto interešu festivāls

Interesanto Interešu festivālā

Interesanto Interešu festivāls Ogrē

Mūzikas skolas izlaidums

Birzgales mūzikas skolas izlaidums

Pasākumi

01 Jūn
Šodien notiek plkst. 00:00:00

VASARAS BRĪVLAIKS :)

01. jūnijs – 31. augusts

Vairāk
05 Jūn

Pagarinātais mācību gads un pēcpārbaudījumi

05. jūnijs – 16. jūnijs

Vairāk
06 Jūn

9.klases centralizētais eksāmens matemātikā

06. jūnijs – 06. jūnijs

Vairāk
31 Mai

Mācību gada noslēgums

31. maijs – 31. maijs

Vairāk
30 Mai

1.-9.klašu mācību ekskursija uz AHHAA centru Igaunijā

30. maijs – 30. maijs

Vairāk

Kāpēc izvēlēties mūs?

Ekoloģiska un estētiska vide

Birzgales pamatskola atrodas Ogres novada lauku teritorijā. Ciematiņu iekļauj meži un lauki, tādēļ visapkārt ir ekoloģiska, estētiski sakārtota un sporta aktivitātēm piemērota vide - moderna sporta zāle, renovēts āra sporta laukums, kā arī āra klase "Radošais namiņš".

Skolēns kā personība

Skolā tiek īstenotas trīs dažādas izglītības programmas, atbilstoši izglītojamo spējām un vajadzībām. Skolēniem ir iespēja organizēt un piedalīties skolas dzīves veidošanā un paust savu viedokli. Darbojas Skolēnu padome un dažādi interešu izglītības pulciņi.

Atbalsts ikvienam skolēnam

Skolēniem tiek piedāvātas un nodrošinātas individuālās nodarbības un konsultācijas pie priekšmetu skolotājiem. Aktīvi darbojas arī atbalsta personāls - sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, bibliotekāre un pagarinātās dienas grupas skolotājas.