Birzgales pamatskolas ēka 2021.gada ziemā
Birzgales pamatskolas ēka 2021.gada ziemā

Birzgales pamatskola

Paldies Tev, skola mana,
Par to, ko Tu man devi,
Par to, kas būs vēl nākotnē!
Lai kādus ceļus dzīvē ietu es,
Tie vienmēr mājās atvedīs,
Tur mani gaidīs mani mīļie
Un skola - pati labākā!
(R.Pastars)

Aktualitātes

1.-2.klašu skolēni

1.- 2. klašu skolēni “Profesiju pētnieki”

Afiša sveču darbnīcas meistarklasei

“Sveču darbnīcas” meistarklase Birzgales pamatskolā

Floristikas pulciņa siržu kompozīcijas

Skola rotājas krāšņās sirdīs

Māris Priekulis pie augstlēkšanas disciplīnas

Vieglatlētikas sacensības Ogrē

Draudzīgais aicinājums

Draudzīgais aicinājums

Pasākumi

28 Jan
Šobrīd notiek

Draudzīgais aicinājums

28. janvāris – 28. februāris

Vairāk
01 Feb

Apspriede pie direktora

01. februāris – 01. februāris

Vairāk
06 Feb

Valentīndienas 1.uzdevums 1.-9.klasei

06. februāris – 06. februāris

Vairāk
06 Feb

Lecīgais mēnesis

06. februāris – 24. februāris

Vairāk
08 Feb

Valentīndienas 2.uzdevums 1.-9.klasei

08. februāris – 08. februāris

Vairāk

Kāpēc izvēlēties mūs?

Ekoloģiska un estētiska vide

Birzgales pamatskola atrodas Ogres novada lauku teritorijā. Ciematiņu iekļauj meži un lauki, tādēļ visapkārt ir ekoloģiska, estētiski sakārtota un sporta aktivitātēm piemērota vide - moderna sporta zāle, renovēts āra sporta laukums, kā arī āra klase "Radošais namiņš".

Skolēns kā personība

Skolā tiek īstenotas trīs dažādas izglītības programmas, atbilstoši izglītojamo spējām un vajadzībām. Skolēniem ir iespēja organizēt un piedalīties skolas dzīves veidošanā un paust savu viedokli. Darbojas Skolēnu padome un dažādi interešu izglītības pulciņi.

Atbalsts ikvienam skolēnam

Skolēniem tiek piedāvātas un nodrošinātas individuālās nodarbības un konsultācijas pie priekšmetu skolotājiem. Aktīvi darbojas arī atbalsta personāls - sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, bibliotekāre un pagarinātās dienas grupas skolotājas.